Kategori Adı : Bilgi Güvenliği Yönetimi Atölyesi

Bilgi Güvenliği Yönetimi Atölyesinde, ulusal ve uluslararası sistemlerle entegre, etkin ve verimli işleyen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yazılar yayınlanmakta, belirli dönemlerde ve çeşitli platformlarda uygulama atölye çalışmaları yapılmaktadır