Kategori Adı : İş Sürekliliği Yönetimi Atölyesi

İş Sürekliliği Atölyesinde, ulusal ve uluslararası sistemlerle entegre, etkin ve verimli işleyen bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yazılar yayınlanmakta, belirli dönemlerde ve çeşitli platformlarda uygulama atölye çalışmaları yapılmaktadır.