Kategori Adı : Kurumsal Risk Yönetimi Atölyesi

Kurumsal Risk Yönetimi Atölyesinde, ulusal ve uluslararası sistemlerle entegre, etkin ve verimli işleyen bir risk yönetim sistemi kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yazılar yayınlanmakta, belirli dönemlerde ve çeşitli platformlarda uygulama atölye çalışmaları yapılmaktadır

Bir Sonuç Elde Edilemedi.