Kategori Adı : Süreç Geliştirme Atölyesi

Süreç Gelişim Atölyesi, kar amacı güden veya gütmeyen kuruluşların temel, yönetsel ve destek süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşılması amacıyla kurulmuştur. Bu amaca yönelik kılavuz niteliğinde yazılar yayınlanmakta ve belirli dönemlerde uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan uygulama çalışmaları ve yazılan yazılar kuruluşların süreçlerini, yalın, verimli ve etkili hale getirerek rekabet gücünü artırmaya ve özgüvenlerini yükseltmeye yöneliktir.

Bir Sonuç Elde Edilemedi.