Atölyeler Haberler İş Sürekliliği Yönetimi Atölyesi

Belirli Bir Zamana Bağlı İşleri Belirlemek İş Sürekliliği İçin Neden Gereklidir?

Bu yazıda tamamlanması belirli bir zamana (tarih – saat) bağlı işleri belirlemenin gerekliliğinden ve iş sürekliliği için önemin bahsediyor olacağım.

İş sürekliliğinin kesinti öncesi önleyici ve kesinti sonrası kurtarıcı olmak üzere genel hatlarıyla iki ana işlevinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yaşanan bir kesinti olayı ile birlikte zaman karşı yarışın olduğu, stres dolu bir süreç yaşanmaktadır.

Olayın etki büyüklüğü, yaşanan stresin düzeyini doğru orantılı olarak etkilemektedir. Olay sonrası, iş etki analizi (İEA) çalışması ile tespit edilen süreçler, kurtarma önceliklerine göre tekrar çalışır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Belirli bir tarihte ve saatte yapılması gereken işlerin bilinmesi, işlerin önceliklendirilmesinde önemli bir parametrelerden biridir.

Zamana bağlı işleri belirlemenin gerekliliğini ve önemini bir örnekle açıklamak daha kolay olacaktır sanırım. Örneğin, her ayın 25’inde çalışıp, bir kamu kurumuna finansal durum raporu üreten bir raporlama sürecimizin olduğunu düşünelim.  Ve bu sürecin RTO değeri de 4 saat olarak belirlenmiş olsun. Olayın ayın 25’inde olması durumunda sürecin öncelik durumu 4 saat RTO değeri ile çok kritik ve hemen müdahale edilmesi gereken bir kategorideyken, olayın ayın 3’ünde olması durumunda RTO değerinin 4 saat olmasına rağmen, hemen müdahale edilmesi gereken bir kategoride olmayacaktır. Çünkü sürecin çalışıp çıktı üretmesine daha 22 günlük bir süre vardır. Eğer raporun üretilmesi gereken süre bilinmiyor olsaydı ayın 3’ünde gerçekleşen olayda 4 saat RTO değeri temel alınarak sürecin tekrar işleyebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak, iş gücü ve diğer kaynaklar harcanacak ancak süreç çıktı üretmeyecektir. Gereksiz yere zaman ve kaynak harcanmış olacaktı. Bu durum iş sürekliliğinde verimsizliğe etkinsizliğe sebep olacaktı.  Bu süreçlerin sayısının onlarca olduğunu düşündüğümüzde verimsizliğin ve etkinsizliğin boyutu daha da büyüyecektir. Oysaki iş sürekliliğinde biz ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri, ilgili paydaşlara en kısa kesinti süresiyle sunmayı hedefliyoruz.  Buda tam, doğru ve zamanında olaylara müdahale ile mümkün olabilmektedir.

Sonuç itibariyle, iş sürekliliği hedefleri doğrultusunda kaynakların verimli ve etkin kullanılması, ürün, hizmet ve süreçlerin ihtiyaca göre önceliklendirilmesi için zamana bağlı işlerin belirlenmesi önemli bir gerekliliktir.

Tehdit ve risklere karşı hazır, esnek ve çevik bir iş yönetim sistemi kurmanız dileğiyle…

Yazar Hakkında

Özgüven Saymaz

Yorumla