Atölyeler Kişisel Gelişim Atölyesi

Öğrenme Stilleri

Başarının temeli öğrenme…

Öğrenme, gerek iş gerek akademik gerekse yaşam başarısının en önemli faktörlerinden biridir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yaş, cinsiyet, içinde bulunulan ortam vb. faktörler aynı olsa bile yinede öğrenme hızında ve kalitesinde farklılıklar olmaktadır. Bir bilgiyi öğrenirken ve hatırlarken insanların farklı yollar kullandığı gözlemlenmiştir. Bu yolların, zaman içinde kısmen değişikliğe uğrasa bile, büyük oranda doğuştan gelen karakteristik özelliklerimizden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu yollar, kategorize edilerek üç grupta toplanmıştır. Bunlar;

 • İşitsel öğrenme,
 • Görsel öğrenme,
 • Dokunsal-kinestetik öğrenmedir.

İşitsel Öğrenme – Duyarak Öğrenenler: Öğrenmek için, dinlemeli ve konu üzerinde birileriyle konuşmalıdır. Bu kişiler, duyarak ve konuşarak öğrenir ve öğretirler. Anlama ve hatırlama için sesli uyaranlar olmalıdır.

Bu öğrenme yöntemine sahip kişinin temel özellikleri:

 • Kendi kendilerine konuşurlar.
 • Birileri ile çalışmayı ve sohbet etmeyi severler.
 • Hatırlamak istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.
 • Kendi duyabilecekleri bir ses ile okumayı tercih ederler. Veya içlerinden yüksek sesle okurlar.
 • Duyduklarını daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler.
 • Birisinden bilgi almayı, okumaya tercih ederler.
 • Konuları, olayları ve kavramları birinin anlatmasıyla daha iyi anlarlar.
 • Konuşma, tartışma ve anlatımın yüksel olması sebebiyle grup çalışmalarını severler.
 • Sessiz ve sakin ortamı gürültülü ortama tercih ederler.
 • Bazıları fonda hafif enstrümantal müzik olmasından hoşlanırken bazıları hoşlanmaz.

 Görsel Öğrenme – Görerek Öğrenenler: Görerek ve okuyarak öğrenir. Anlamak ve hatırlamak için görsel öğelere ihtiyaç duyar. Grafikler, animasyonlar, şekiller ve renkleri kullanırlar.

Bu öğrenme yöntemine sahip kişinin temel özellikleri:

 • Bu kişiler yaşamlarında genellikle düzenli olup, karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.
 • Çalışma ortamını (masa, dolap, ofis vb.) kendine göre düzenlerler ve bu düzeni korurlar.
 • Konuları, olayları ve kavramları anlamak, anlatmak ve öğrenmek için şekiller, resimler, şemalar, diyagramlar gibi görsel öğeleri ve malzemeleri kullanırlar.
 • Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.
 • Sözlü talimatları takip etmekte zorlanabilirler. Talimatlar ne kadar uzun olursa o kadar güçlük çekerler. Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Özellikle numaralandırılması önemlidir.

Dokunsal Öğrenme – Yaparak Öğrenenler: Öğreneceklerini fiziksel temas kurarak ve yaparak öğrenirler. Bedenen ve ruhen konunun içinde olmayı tercih ederler. Anlama ve hatırlama için hareketli öğelere ihtiyaç duyarlar.

Bu öğrenme yöntemine sahip kişinin temel özellikleri:

 • Yerlerinde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler.
 • Dağınıklıktan rahatsız olmazlar.
 • Vücut dilini kullanmayı severler ve vücut dilini daha iyi algılarlar.
 • Somut ve hareketli olan anlatımları daha iyi anlarlar.
 • Uzun ve önemli olan bir konu anlatılacak veya çalışılacaksa fiziksel olarak rahat hareket edilebilecek bir yer seçilmesi iyi olacaktır.
 • Konuları, olayları ve kavramları anlamak, anlatmak ve öğrenmek için mutlaka vücut dili kullanır.
 • En iyi dokunarak, ellerini kullanarak, fiziksel temasta bulunarak, olayların içinde yaşayarak öğrenirler.

Her öğrenme yönteminin kendine göre olumlu yönleri bulunmaktadır. Kişilerde bu yöntemlerinin her biri bulunmakla birlikte bazıları baskın olup öne çıkmaktadır. Burada önemli olan yöntemlerin üstünlüğü gibi bir yaklaşım içinden olmayıp, kişinin kendini tanıyarak zayıf gördüğü alanları güçlendirmesidir.

Kişinin öğrenme yöntemini bilmesi, öğrenme hızında ve kalitesinde olumlu etki oluşturacak, buda başarılı olmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Başarı için öğrenme yönteminizin farkında olmanız dileğiyle…

 

Kaynak:

 • FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, Işık Fen Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülteni Mart 2013 Sayı: 2
 • BOYDAK Alp H. “Öğrenme Stilleri” Beyaz Yayınları.

Yazar Hakkında

Özgüven Saymaz

Yorumla